Tarieven – Tandartsenpraktijk Catshuys – Nuenen

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Wij maken uitsluitend gebruik van de beste materialen. Bij vullingen kiezen wij voor hoogwaardige composieten met de beste hechttechnieken. Hierdoor beperken wij de kans op napijn. Voor het maken van kronen hoeft U bij ons niet te happen (dus geen benauwd gevoel). Bij veel behandelingen gebruiken wij een microscoop voor grotere precisie. Vaak wordt de tand drooggelegd met cofferdam (een “lapje”). Hierdoor kan er tijdens het vullen geen vocht toetreden en zijn wortelkanaalbehandelingen nauwkeuriger en veiliger te doen. Om pijnloos te werken vragen wij altijd of U verdoving wilt en laten wij deze voldoende lang inwerken.

Kronen, bruggen en protheses worden gemaakt in Nederlanse laboratoria volgens de hoogste standaard.
Wij gebruiken digitaal Röntgen en hoogfrequente Röntgenapparatuur waarmee wij de stralingsbelasting voor U verminderen. Ook maken wij niet meer foto’s dan noodzakelijk.
Tandvlees kan vrijwel pijnloos gecorrigeerd worden met moderne laserapparatuur.
Kinderen proberen wij zoveel mogelijk met geduld en aandacht te behandelen. Overigens net zoals volwassenen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.